รับออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพ
Tel : 02-330-3224
Mobile: 086-028-9019
Fax. 02-330-3224
E- Mail : pongyut@richard-ppower.com
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
-ติดตั้งแผงควบคุม
-ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน
-ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
-ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
-ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง
-ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง
-ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ


งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริษัท ริชาร์ด-พี  เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
132/3 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  10540