รับออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพ
Tel : 02-330-3224
Mobile: 086-028-9019
Fax. 02-330-3224
E- Mail : pongyut@richard-ppower.com
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานระบบแสงสว่าง
       งานระบบแสงสว่าง เป็นงานที่ติดตั้งเพื่อไม่ใช่เพียงแค่ให้แสงสว่างในการทำงงานเท่านั้น แต่ปัจจุบันงานแสงสว่างยังถูกแทรกเข้าไปการออกแบบเพื่อทำให้เกิดความสวยงาม ไม่ว่าในตู้ หรือฝ้าต่างๆ มันทำให้การออกแบบโดดเด่นและสวยงามมากขึ้น จึงต้องอาศัยความชำนาญในการทำงาน ต้องเข้าวิธีการติดตั้ง ต้องเข้าใจขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งด้วย เพื่อไม่ให้กระทบต่องานของทีมอื่น
       เรามีประสบการณืในการติดตั้งระบบแสงว่างมาแล้วมากมาย อาทิ
-ในอาคารสำนักงานต่างๆ
-ในสนามแบตมินตัน
-ในโรงแรม

งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งแสงสว่าง
บริษัท ริชาร์ด-พี  เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
132/3 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  10540