รับออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพ
Tel : 02-330-3224
Mobile: 086-028-9019
Fax. 02-330-3224
E- Mail : pongyut@richard-ppower.com
งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
          งานเต้ารับไฟฟ้าเป็นงานกระจายไฟฟ้าเพื่อรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เต้ารับไฟฟ้ามีหลายแบบแบ่งตามประเภทการติดตั้งและการใช้งาน
-เต้ารับแบบกราวด์คู่ติดผนัง ติดตามโต๊ะ
-เต้ารับแบบเพาเวอร์ติดตามผนัง
-เต้ารับฝังพื้น


งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
บริษัท ริชาร์ด-พี  เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
132/3 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  10540