รับออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพ
Tel : 02-330-3224
Mobile: 086-028-9019
Fax. 02-330-3224
E- Mail : pongyut@richard-ppower.com
การตรวจสอบและการทดสอบระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
คือการตรวจสอบทางกายภาพ โดยยึดมาตรฐานการติดตั้งตาม วสท.
-การตรวจสอบการติดตั้งแผงวงจรย่อย
-การตรวจสอบการติดตั้ง kWh meter
-การตรวจสอบการเต้ารับและสวิทช์
-การตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟชนิดต่างๆ
-การตรวจสอบการติดตั้งระบบมัลติมิเดีย

การทดสอบระบบไฟฟ้า
คือการใช้เครื่องวัดในการทดสอบ โดยยึดตามหลักมาตรฐาน วสท. และมาตรฐานสากล
-Voltage
-Frequency
-Phase rotation
-Line Impedance 
-Voltage Drop
-Fault Loop Impedance
-PE Resistance
-RCD (กระแสไฟฟ้ารั่ว)
-Continuity
-Insulation resistance

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงใส่ใจในทุกๆขั้นตอนในการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า 
เพื่อส่งต่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้งาน
การตรวจสอบและการทดสอบระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบและการทดสอบระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบและการทดสอบระบบไฟฟ้า
บริษัท ริชาร์ด-พี  เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
132/3 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  10540