รับออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพ
Tel : 02-330-3224
Mobile: 086-028-9019
Fax. 02-330-3224
E- Mail : pongyut@richard-ppower.com
Electrical System
งานเดินท่อ
งานติดตั้งแสงสว่าง
งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
งานติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์และตู้ควบคุม
การติดตั้งรางไวร์เวย์
บริษัท ริชาร์ด-พี  เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
132/3 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  10540